מערכת התרעה לילדים על הרצף האוטיסטי

מערכת התרעה ליציאה מהמיטה יכולה לתת להורים אינדיקציה על יציאה מהמיטה של הילדים. ילדים על הרצף האוטיסטי, למשל, עלולים לצאת בלילה מהמיטה ללא ידיעת ההורים ולגרום נזק לעצמם או לסביבתם. גם חלק מהילדים שאינם על הרצף עלולים לקום בלילה ולסכן את עצמם.

שינוי גודל גופנים