כפתור (לחצן) קריאת אחות

כפתור קריאת האחות במערכת אמיטי הנו יחידה אלחוטית עצמאית הניתנת להתקנה על גבי המיטה, הקיר ליד המיטה, כיסא גלגלים או בכל מקום אחר בו נדרשת קריאת אחות.

אין צורך בחיווט או בהכנות מיוחדות. המערכת ניזונה מסוללת מטבע עם אורך חיים של בין שנתיים לארבע שנים. כאשר הסוללה נחלשת, מתקבלת התרעה (בד"כ באמצעות דוא"ל למחלקת תחזוקה).

ביטול קריאה מתבצע ממיטת החולה\דייר בלבד.

הדייר מקבל אינדיקציה חושית (ויברציה שחוזרת על עצמה שלוש פעמים ברצף) כאשר קריאתו נקלטת במערכת. בנוסף, נורית LED הנמצאת מעל הכפתור מתחילה להבהב. ההבהוב נמשך כל זמן שהקריאה פתוחה, כך שהדייר יכול לדעת שהצוות מודע לבקשתו לסיוע.

הכפתור מתחבר למיטה, לקיר, לכיסא גלגלים או לכל מקום בו רוצים להתקין אותו באמצעות מגנט חזק המותקן בחלקו האחורי, המתחבר לתפס מתכתי המותקן על המיטה, הקיר או הכיסא. הכפתור מחובר לתפס המתכתי גם באמצעות מיתר חזק ("מיתר מטכ"ל") המבטיח את הימצאותו של הכפתור במקומו בכל עת.

במחלקות לתשושי נפש יש אפשרות לקבע את הכפתור לקיר, למניעת מצב בו החולים מסכנים את עצמם על ידי כריכת המיתר מסביב לצווארם, למשל.

סגירת קריאה בכפתור קריאת אחות מתבצע על ידי שלוש לחיצות מהירות על כפתור קריאת האחות ו\או על ידי תלית הכפתור במקומו. ניתן לתכנת את הכפתור לעבוד בכל אחת מהשיטות או בשתיהן.

גם כאשר הכפתור אינו בשימוש, הוא משדר בצורה מחזורית שדר "אני חי" (keep alive message) כדי שהמערכת תוכל להתריע על כפתורים שהפסיקו לשדר (נלקחו, נשברו, סוללה נגמרה…). יחד עם השדר הנ"ל הכפתור מדווח את הטמפרטורה בסביבתו.

בשירותים קריאת האחות מתבצעת על ידי משיכה. ההתקן מורכב על הקיר ומתוכו יוצא מיתר ("מיתר מטכ"ל") המחובר לטבעת משיכה. היחידה מופעלת על ידי שתי סוללות AA שמספיקות לשנתיים עד ארבע, לפי השימוש. היחידה מדווחת כאשר מתח הסוללות נמוך ונדרשת החלפת סוללות. יחידת השירותים מדווחת גם על הטמפרטורה בשירותים ורמת התאורה בשירותים.

וידאו – מערכת קריאת אחותת, מערכת אמיטי

כפתור (לחצן) קריאת אחות.

 
שינוי גודל גופנים
Open chat