הגדלת המוטיבציה בצוות: מחלקות סיעודיות, מחלקות לתשושים ומחלקות לתשושי נפש

שמות האנשים המופיעים בסיפורי ההצלחה שלנו ופרטים מזהים שונו לשמירה על פרטיותם

במחלקת סיני בבית אברהם בחיפה הותקן מסך השוואת ביצועים הקשור למערכת קריאת אחות ומערכת הבינה המלאכותית. המסך המאפשר לצוות לראות את ביצועיו בזמן אמת, כל זאת תוך כדי השוואה למשמרת הקודמת. 

 המסך מחולק לשני חלקים: בחלק הימני מוצגים הביצועים של המשמרת הנוכחית – לדוגמה, זמן ממוצע למענה על קריאת אחות, כמות קריאות שחרגו מהזמן המקסימלי הנדרש בארגון, עמידה בביצוע סיורי לילה ומטלות הקשורות בדיירים כגון החלפת חיתול או שינוי מנח. 

הצד השמאלי של המסך מראה את ביצועי המשמרת הקודמת. הצגה זו יוצרת מוטיבציה חיובית בצוותים שרואים שביצועיהם מוצגים ומושווים לביצועי המשמרת הקודמת. 

למידע נוסף על מסך המוטיבציה.

שינוי גודל גופנים