גרף קריאת אחות

בציר התחתון השעה. אדום מסמן קריאה שלא נסגרה בזמן (המוגדר על ידי המוסד). כאשר רואים את הגרף על המסך, הזזת העכבר אל העמודה תציג את הדייר שיזם את הקריאה (למשל, חדר 402 מיטה ימנית). ניתן לקבוע זמנים ותאריכים לקבל את הגרף לאורך כל תקופה רצויה.
בנוסף לגרף המערכת מספקת גם דו"ח קריאת אחות יומי המספק את אותו המידע בצורת טבלה וטקסט.

שינוי גודל גופנים
Open chat