גרף טמפרטורה ומצב סוללה

ברף זה מתאר את הטמפרטורה לאורך הזמן עבורו נדרש הגרף (ניתן לעדכן שעה ותאריך בצד השמאלי העליון של המסך. אם לא מעדכנים תאריך ושעה, ברירת המחדל היא מחצות הלילה ועד רגע זה). 
 
כאשר רואים את הגרף על המסך, ניתן לשים את העכבר על הגרף בכל נקודה ונקודה ולקבל טמפרטורה מדוייקת ומתח סוללה מדוייק. בנוסף, המערכת יכולה לשלוח בצורה אוטומטית יומית טבלת טמפרטורות מקסימום ומינימום לכל איזור – כאשר רואים את השעה בה היתה הטמפרטורה מקסימלית ומינימלית. 
 
מתח הסוללה נמדד כל הזמן, וכאשר הוא יורד מתחת לסף הדורש החלפה, נשלח באופן אוטומטי דוא”ל מתאים למחלקת התחזוקה. 
 
היחידות המותקנות בשירותים יכולות לתת גם אינדיקציה על תנועה בשירותים ועל רמת התאורה. גם מידע זה ניתן לראות על הגרף. 
שינוי גודל גופנים